Bos Cleantec Suomeksi Bos Cleantec In English

Käyttö-ja Turvaohje


JOHDANTO


Tähän asiakirjaan sisältyy Bierkuhl Oy:n jäähdytinlaitteistoja yleisesti koskevia ohjeita sekä laitteistojen nostamiseen, asentamiseen, käynnistämiseen ja huoltoon (käyttöönottoon sekä suojusten asennukseen poistamiseen) liittyvät turvallisuusohjeet.

Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöönottoa.

1. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

Laitetta tulee säilyttää tilassa, jonka lämpötila on vähintään 0°C

Tarkista laitteen paino ja suunnittele nosto sen mukaan. Konetta tulee nostaa pohjasta niin että laitteen sisäpuolelle pohjatasosta ylöspäin ei kohdistu vaaraa rakenteiden vaurioitumisesta. Varo laitteen yläosassa olevien komponenttien ja putkistojen vaurioitumista nostettaessa ja siirrettäessä.

2. ASENNUS

Asennuksen saa suorittaa vain koulutettu asentaja.

Pyri sijoittamaan laite annostelupisteen läheisyyteen (1-3 metriä). Varmista, että laitteen jäähdytysilman saanti on esteetön ja riittävä. Laitetta ei saa asentaa ilmatiiviisiin kaappeihin, koteloihin tai vastaaviin. Laite on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa huonetiloissa (lämpötila 0-40°C).

Laitteiston tulee seistä vaakatasossa olevan pinnan päällä.

Tarkista laitteen symboleista putkien kytkentäjärjestys. Varmistu, että kytkettävät putkilinjat ovat puhtaat. Vältä letkujen teräviä taivutuksia. PVC—letkuille suositellaan yli 100 mm:n sädettä. Putkiliitokset tulee kiinnittää huolellisesti varmistaen putkien ja liittimien kunto ennen kytkentää ja kiinnittää ne oikeaan tiukkuuteen. Väärin asennetut putkiliitokset voivat aiheuttaa vahinkoja järjestelmälle.

Varmista mahdollisen vesivuodon poisto asianmukaisesti, vahinkojen välttämiseksi. Esimerkiksi lattiakaivon avulla.

Varmista, että virransyöttö on riittävä. Minimiarvo on määritetty konekilvessä. Laite on kytkettävä aina maadoitettuun pistorasiaan.

3. KÄYNNISTYS

Ennen käynnistämistä. Tarkasta että asennus on oikein suoritettu asennettavan laitteen ohjeen mukaan. Huuhtele putkistot käyttöön soveltuvalla pesuaineella ja varmistu niiden puhtaudesta. Varmista, että laite on täytetty vedellä tarvittaessa lue käyttöohjeet. Varmista että verkostosta tuleva vesi on vaatimukset täyttävää. Liitä laite vesiverkostoon joko paineenkestävällä letkulla tai käytä paineenalentajaan. Vesiverkostoon liitettävät laitteet on aina oltava vesisulun takana ja verkostosta tuleva vesi on kytkettävä EHDOTTOMASTI pois päältä kun laitetta ei käytetä (vuotovahinkojen välttämiseksi). Huomio myös sähköjen katkaisu.

VAROITUS!

Vesipumput vaurioituvat nopeasti, jos ne käyvät vedettä.

Laitteet on suunniteltu vain panimotuotteiden pumppaamiseen ja jäähdyttämiseen.

4. SUOJAUSTEN POISTAMINEN

Kytkennän jälkeen laitteessa on jännitteellisiä ja/tai pyöriviä osia, jotka on suojattu. Laite on valmistajalla tarkastettu, että se täyttää suojausten osalta EN294-standardin ja eN60204-1-direktiivin vaatimukset.

VAROITUS!

Suojuksia ei saa koskaan poistaa käytön aikana. Laite on irrotettava energia-ja syöttöverkostoista ennen tarkastus- tai huoltotyötä. Suojukset on asennettava takaisin ennen uudelleenkäynnistystä.

5. HUOLTO

Lauhduttimen puhdistus

Lauhduttimesta tulee poistaa jäähdytysilman kulkua haittaava lika viikon välein. Erittäin pölyisissä olosuhteissa useammin.

Jäähdytysvesi

Jäähdytysvesi tulee tarkistaa 2 kuukauden välein ja limoittunut vesi vaihdetaan. Likainen vesi heikentää jäähdytystehoa.

Olutlinjojen puhdistus

Biologinen puhdistus täytyy suorittaa panimoiden hyväksymillä puhdistusaineilla ja puhdistusväli riippuen puhdistusaineesta 14-28 pv.    

6. MERKINTÄKILPI-EU-VAHVISTUS

Laitteistoa, sen asennusta tai ylläpitoa tms. koskevissa kysymyksissä on aina mainittava merkintäkilvestä löytyvä tunnistenumero (sarjanumero)

Tarvittaessa ota yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Valmistaja                                                 
Bierkühl Oy
Pellonlaita 1
50600  Mikkeli
www.bierkuhl.com
Tel. +358 440 178 111
Fax +358 440 178 690